Department of Geography

विभागाची स्थापना : जून १९९६

विषय शिकवले                                            

 • FYBA – Sem. 1 – भौतिक भूगोल
 • FYBA – Sem. 2 – मानवगोल
 • SYBA – Sem. 1 – पर्यावरण भूगोल – भाग १
 • SYBA – Sem. 1 – महाराष्ट्राचा प्रादेशिक भूगोल – भाग १
 • SYBA – Sem. 1 – व्यावहारिक भूगोल – भाग १
 • SYBA – Sem. 1 – आपत्ती व्यवस्थापन लागू (SEC)
 • SYBA – Sem. 2 – पर्यावरण भूगोल – भाग २
 • SYBA – Sem. 2 – महाराष्ट्राचा प्रादेशिक भूगोल – भाग २
 • SYBA – Sem. 2 – व्यावहारिक भूगोल – भाग २
 • SYBA – Sem. 2 – प्रवासी आणि पर्यटनस्थळ लागू – (SEC)
 • TYBA – Sem. 1 – पर्यटन भूगोल – भाग १
 • TYBA – Sem. 1 – भारताचा प्रादेशिक भूगोल – भाग १
 • TYBA – Sem. 1 – व्यावहारिक भूगोल – भाग १
 • TYBA – Sem. 1 -संशोधन – भाग १
 • TYBA – Sem. 2 – पर्यटन भूगोल – भाग २
 • TYBA – Sem. 2 – भारताचा प्रादेशिक भूगोल – भाग २
 • TYBA – Sem. 2 – व्यावहारिक भूगोल – भाग २
 • TYBA – Sem. 2 – व्यावहारिक भूगोल – भाग १
 • FYBCom. – सेम. 1 – व्यावसायिक भूगोल भाग.
 • FYBCom. – सेम. 2 – व्यावसायिक भूगोल भाग. 2