Faculty of Geography

 

प्रा.नितीन बी.बोरसे

 

 विभागप्रमुख आणि सहयोगी प्राध्यापक

 • एमए (जिओग.), एम.एड., सेट, डिप्लोमा इन एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन
 • 20 शोधनिबंधांचे प्रकाशन 
 • १९ वर्षांचा कामाचा अनुभव.
 • 2 लघु संशोधन प्रकल्प पूर्ण
 • संशोधन क्षेत्र – मानवी भूगोल, वैद्यकीय भूगोल, हवामानशास्त्र
 • “डिप्लोमा इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम” चे समन्वयक
 • ईमेल आयडी – teachernasik@gmail.com

Assistant Prof.Navnath S.Bombale

Assistant Professor 

 • M.A B.Ed, SET
 • 11 Research paper.
 • 11 Years Work Experience.
 • Coordinator of Carrier Katta.
 • Email Id- joynavnath@gmail.com