Faculty of Geography

 

 प्रा.नितीन बी.बोरसे

 

 विभागप्रमुख आणि सहयोगी प्राध्यापक

  • एमए (जिओग.), एम.एड., सेट, डिप्लोमा इन एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन
  • 20 शोधनिबंधांचे प्रकाशन 
  • १९ वर्षांचा कामाचा अनुभव.
  • 2 लघु संशोधन प्रकल्प पूर्ण
  • संशोधन क्षेत्र – मानवी भूगोल, वैद्यकीय भूगोल, हवामानशास्त्र
  • “डिप्लोमा इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम” चे समन्वयक
  • ईमेल आयडी – teachernasik@gmail.com