Marathi Department PO/COs

PROGRAM OUTCOME

Faculty of Arts

Program Outcomes

 

Students of all undergraduate general degree programs should have acquired the following abilities/ values at the time of graduation:

 

Programme : B.A. (Bachelor of Arts)

Knowledge outcome

PO1:

आंतरविद्याशाखीय ज्ञान : पदवीचे विद्यार्थी एक किंवा अधिक विषयांचे सर्वसमावेशक ज्ञान समजून घेण्यास आणि अभिव्यक्त करण्यास सक्षम झाले.

 

PO2:

संप्रेषण कौशल्येः प्रभावीपणे संवाद साधण्याची तसेच मौखिक आणि लेखी संप्रेषणाद्वारे विचार  आणि कल्पना कुशलतेने व्यक्त करण्याची क्षमता विकसित झाली. लेखना बरोबरच श्रवणाची विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित झाली.

PO3:

संशोधनसंबंधित कौशल्ये : योग्य प्रश्न उपस्थित करणेसमस्या संदर्भ शोधणे, त्यांच्या मुळापर्यंत जाणे, विकसित करणे तपासण्याची क्षमता. त्याआधारे योग्य निष्कर्ष काढण्याचा दृष्टिकोन विकसित झाला.

PO4

समीक्षात्मक दृष्टिकोन : ज्ञानाच्या अभिव्यक्तीसाठी समीक्षात्मक दृष्टिकोन, विश्लेषणात्मक विचार आणि पुराव्याचे विश्लेषण, मूल्यमापन करण्याची क्षमता निर्माण झाली .

PO5

बहुक्षमता सांस्कृतिक बहुसांस्कृतिक समाजातील मूल्ये आणि बहुविध संस्कृतीचे ज्ञान प्राप्त करून बहुसांस्कृतिक गटांशी प्रभावीपणे संवाद साधण्याची कौशल्ये विकसित झाली.

 

Subjects Specific out come

PO6

भाषिक कौशल्ये मराठी विषयातील विविध कौशल्यांचे व्यावहारिक उपयोजन करणे.

 

PO7

आस्वाद क्षमता: कथा, एकांकिका या साहित्यप्रकारांच्या आस्वादाची क्षमता निर्माण करणे.

 

PO8

साहित्याच्या प्रेरणा प्रवृत्ती मध्ययुगीन, आधुनिक, अर्वाचीन कालखंडातील साहित्यविषयक प्रेरणा साहित्य प्रकारांची ओळख करून देणे.

 

 PO9

निर्मिती प्रक्रिया : साहित्याचे स्वरूप, निर्मितीप्रक्रिया सामाजिकता यांचे भान देणे.

 

PO10

भाषिक उपयोजन महत्व : भाषेचे स्वरूप, कार्य, उत्पत्ती काळ सर्वांगीण अभ्यास यांचे महत्व आणि आवश्यकता विशद करणे.

 

 

Institutional out comes

PO11

नैतिकता : जीवनातील वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक व्यवहारांमध्ये नैतिक आचरणाचे भान निर्माण झाले.

 

PO12

ज्ञान आणि कौशल्ये : उदयोन्मुख काळातील आव्हानांच्या अनुषंगाने क्षमता विकसित झाल्या.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Outcomes

                    

F.Y.B.A. (First Semester) Marathi SEM-I

Course 11021 A:  सामान्य स्तर अभ्यासपत्रिका क्र.०१ समकालीन मराठी कथा आणि भाषिक कौशल्य विकासडॉ. शिरीष लांडगे, डॉ. दिलीप पवार, डॉ. संदीप सांगळे (General -1 )  (CC-I A )

 

The student who successfully completes this course students will be able to :

Bloom’s Taxonomy

Level

CO:1

| साहित्य समाजजीवनाची ओळख करून देणे..

 

Remember

L1

CO:2

समकालीन मराठी कथांचा अभ्यास करणे.

 

Understandin

L2

CO:3

व्यक्तिमत्त्व विकासात भाषेचे स्थान स्पष्ट करणे.

 

Applying

L3

CO:4

जागतिकीकरणात विविध क्षेत्रांना सामोरे जाण्यासाठी भाषिक क्षमता विकसित करणे.

 

Analysing

L4

F.Y.B.A. (Second Semester) Marathi SEM-II

Course 11022A: एकांकिका मराठी साहित्य. एकांकिका आणि भाषिक कौशल्ये विकास, विठ्ठल तो आला आलापु. . देशपांडे, हंडाभर चांदण्यादत्ता पाटील (General -1) (CC-II A )

 

The student who successfully completes this course students will be able to:

 

CO:1

एकांकिका या साहित्य प्रकाराची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

एकांकिका या साहित्यप्रकाराचे स्वरूप, घटक आणि प्रकार यांची ओळख करून देणे.

Understandin

L2

CO:3

मराठी साहित्यातील निवडक एकांकिका विठ्ठल तो आला हांडभर चांदण्या या एकांकिकाचे अध्ययन करणे.

Applying

L3

CO:4

विठ्ठल तो आला हांडभर चांदण्या या एकांकिकाचे समकालीन महत्त्व तपासून भाषिक कौशल्यांचा विकास करणे.

Analysing

L4

SEM II (22999) Democracy, Election and Governance

After successfully completing this course students will be able to:

CO:1

Students will understand Indian Constitution. They will get knowledge about democracy and Types of Democracy.

Understanding

L1

CO:2

They will get knowledge about Panchayat Raj Institution & 73rd and 74th Amendments.

Applying

L2

 

CO:3

 

They will get the knowledge about Governance & they will know about the difference between Government and Governance.

 

Analysing

 

L3

S.Y.B.A. (Second Year) Marathi- सेमिस्टर –III G2 (CC-1C(3))

Course 23023 (2027) भाषिक कौशल्यविकास आणि आधुनिक मराठी साहित्यप्रकार : कांदबरी: रारंगढांग प्रभाकर पेंढारकर, मौज प्रकाशन गृह, मुंबई

 

CO:1

कांदबरी या साहित्यप्रकाराचे स्वरूप, घटक, प्रकार आणि वाटचाल यांची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

नेमेलेल्या कांदबरीचा आस्वाद घेऊन आकलन करणे.

Understandin

L2

CO:3

नवतंत्रज्ञानाचा अभ्यास करणे.

Applying

L3

CO:4

प्रभाकर पेंढारकर लिखित रारंगढांगया कादंबरीचे विश्लेषण मूल्यमापन करणे.

Analysing

L4

 

 

Course: 23021 (2028 ) :- आधुनिक मराठी साहित्यः प्रकाशवाटाडॉ. प्रकाश आमटे (Special) सेमिस्टरIII (DSC-IC(3+1)) S1

CO:1

मराठीतील आत्मचरित्र या संकल्पनेची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

साहित्यकृतीचे आस्वाद आकलन करण्याची दृष्टी निर्माण करणे.

Understandin

L2

CO:3

ललित गद्य

Applying

L3

CO:4

मराठी भाषिक संज्ञापन कौशल्यांचे व्यवहारिक जीवनात उपयोजन करणे.

Analysing

L4

Course : 23022 (2029) साहित्यविचार सेमिस्टर – III (DSE 2 C (3+1)) S2

CO:1

भारतीय आणि पाश्चात्य साहित्याच्या आधारे साहित्याची | संकल्पना, स्वरूप आणि प्रयोजन विचार समजून देणे. | साहित्याची निर्मितीप्रक्रिया समजावून देणे..

Remember

L1

CO:2

साहित्याची निर्मितीप्रक्रिया समजावून देणे.

Understanding

L2

CO:3

साहित्याची भाषा आणि शैली विषयक विचार समजावून देणे

Applying

L3

CO:4

साहित्य समाज यांचा सहसंबंध तपासणे.

Analysing

L4

Course : 23025 सेमिस्टर – III प्रकाशन व्यवहार आणि संपादन (SEC-2A ( 2 ) III DSE विषयाशी निगडीत अनिवार्य

CO:1

प्रकाशन व्यवहार आणि संपादन यांची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

ग्रंथनिर्मिती प्रक्रिया समजून देणे.

Understanding

L2

CO:3

संहिता संपादन समजून देणे.

Applying

L3

CO:4

प्रकाशन संस्था जाहिरात यांचे व्यवहारिक जीवनातील उपयोजन स्पष्ट करणे.

Analysing

L4

Course : 23011 सेमिस्टर -III मराठी भाषिक संज्ञापनकौशल्ये MIL 2(2)

CO:1

भाषा व्यक्तिमत्त्व विकास यांची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

प्रसारमाध्यमांसाठी आवश्यक संज्ञापन कौशल्ये समजून देणे.

Understanding

L2

CO:3

मुद्रितशोधनाची संकल्पना समजून सांगणे.

Applying

L3

CO:4

मराठी भाषिक संज्ञापन कौशल्यांचे व्यवहारिक जीवनात उपयोजन करणे.

Analysing

L4

23999 AEC Environmental Science -III

The student who successfully completes this course students will be able to:

 

CO:1

Prepare student for careers as leaders in understanding and addressing environmental issues from problem oriented.

Remember

L1

CO:2

To design & Evaluation of environmental politics

Understanding

L2

CO:3

Appreciate the ethical, cultural historical issues & the link between human &Natural Systems.

Applying

L3

CO:4

Apply concept & methodologies to analyze and understand intersection between Social environmental processes.

Analysing

L4

Course Outcome of SEM – III Cyber security (extra credit )

After successfully completing this course students will be able to:

CO:1

Characterize privacy, legal and ethical issues of information security

Remember

L1

CO:2

Identify vulnerabilities critical to the information assets of an organization.

Applying

L2

CO:3

Define the security controls sufficient to provide a required level of confidentiality, integrity, and availability in an organization’s computer systems and networks.

Analysing

L3

Course: 24023 सेमिस्टरIV भाषिक कौशल्यविकास आणि आधुनिक मराठी साहित्यप्रकार ललितगद्य साहित्यरंगसंपा. डॉ शिरीष लांडगे इतर अक्षर वाड्मय प्रकाशन ( CC – IF (3)) IV G2

                   

CO:1

ललितगद्य गद्य, या साहित्यप्रकाराचे स्वरूप घटक प्रकार आणि वाटचाल समजून देणे.

Remember

L1

CO:2

नेमलेल्या अभ्यास पुस्तकातील ललित गद्याचे आस्वाद आणि आकलन करणे.

Understanding

L2

CO:3

गुगल साधनांचा अध्ययन व्यावहारिक जीवनात प्रभावीपणे वापर करणे.

Applying

L3

CO:4

साहित्यरंगया पुस्तकाचे विश्लेषण आणि मूल्यमापन करणे..

Analysing

L4

Course: 24021 सेमिस्टर – IV मध्ययुगीन मराठी साहित्य: निवडक मध्ययुगीन गद्य, पद्य संपादकडॉ. शिरीष लांडगे, डॉ. प्रभाकर देसाई, डॉ. प्रकाश शेवाळे (DSE-2A (3)) S1

CO:1

मध्ययुगीन गद्यपद्य साहित्य प्रकारांची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

नेमलेल्या अभ्यास पुस्तकातील मध्ययुगीन गद्यपद्य साहित्याचा आस्वाद आणि आकलन करणे.

Understanding

L2

CO:3

मध्ययुगीन कालखंडातील प्रेरणा प्रवृत्तींचा अभ्यास करणे.

Applying

L3

CO:4

मध्ययुगीन कालखंडातील साहित्याचे भाषेचे विश्लेषण करणे.

Analysing

L4

Course : 24024  सेमिस्टर – IV साहित्य समीक्षा (DSE-2B (3)) S2

CO:1

साहित्य समीक्षेची संकल्पना, स्वरूप यांचा परिचय करून देणे.

Remember

L1

CO:2

साहित्य आणि समीक्षा यांचे परस्पर संबंध समजावून देणे.

Understanding

L2

CO:3

साहित्य प्रकारानुसार समीक्षेचे स्वरूप समजावून देणे.

Applying

L3

CO:4

विविध समीक्षा पद्धतीच्या आधारे विद्यार्थी मध्ये समीक्षात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणे.

Analysing

L4

 

 

Course : 24025 सेमिस्टर – IV उपयोजित लेखन कौशल्ये SEC 2D (2) DSE विषयाशी निगडीत अनिवार्य

CO:1

जाहिरात, मुलाखत लेखन आणि संपादन यांचा अभ्यास करणे.

Remember

L1

CO:2

दृकश्राव्य माध्यमासाठी मुलाखत कौशल्याची ओळख करून देणे.

Understanding

L2

CO:3

माहितीपर नोंदींची ओळख करून देणे.

Applying

L3

CO:4

जाहिरात, मुलाखत लेखन आणि संपादन या उपयोजित कौशल्याचे दैनंदिन व्यवहारात उपयोजन करणे.

Analysing

L4

Course : 24011 सेमिस्टर – IV नवसमाज माध्यमे आणि समाज माध्यमासाठी मराठी (MIL 2 (2))

CO:1

भाषा जीवन व्यवहार यांचा सहसंबंध समजून देणे.

Remember

L1

CO:2

नवसमाज माध्यमांविषयी जागरूकता निर्माण करणे.

Understanding

L2

CO:3

व्यावसायिक पत्र व्यवहाराची ओळख करून देणे.

Applying

L3

CO:4

समाज माध्यमांचे महत्त्व आणि परिणामा चे विश्लेषण करणे

Analysing

L4

Course : 24999 SEM-V AEC Environmental Science -II

The studentwho successfully completes this course students will be able to:

CO:1

Aware to students for Environmental pollution

Remember

L1

CO:2

Understand the Environment Protection Act.

Understanding

L2

CO:3

To study the Impact on the environment to human | health and welfare.

Applying

L3

CO:4

Visit to an area to document environmental assets: river/ forest/flora/ fauna, etc.

Analysing

L4

T.Y.B.A. (Third Year) Marathi

 

 

Course : 35023 सेमिस्टर – V भाषिक कौशल्य विकास आणि आधुनिक मराठी साहित्य प्रकार प्रवासवर्णन आदर्श पाटील तीन मुलांचे चार दिवस विकास वाळके, श्रीकृष्ण शेळके, साधना प्रकाशन, पुणे CC-IF (3) GIT

CO:1

मुद्रित माध्यमांसाठी लेखन कौशल्य आत्मसात करणे.

Remember

L1

CO:2

प्रवासवर्णन या साहित्य प्रकाराचे स्वरूप, प्रेरणा, प्रयोजन आणि वैशिष्ट्ये समजून देणे.

Understanding

L2

CO:3

तीन मुलांचे चार दिवस या पुस्तकाचे आधुनिक काळातील महत्त्व समजून सांगणे.

Applying

L3

CO:4

तीन मुलांचे चार दिवस या प्रवासवर्णनाचे आकलन, आस्वाद, आकलन आणि विश्लेषण करणे.

Analysing

L4

Course : 35021 सेमिस्टर मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा स्थूल इतिहास प्रारंभ ते .. 1600 DSE 1 [C] (3+1)

CO:1

साहित्य इतिहासाची संकल्पना, स्वरूप, प्रेरणा, प्रवृत्ती समजावून सांगणे.

Remember

L1

CO:2

मध्ययुगीन कालखंडाची सामाजिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी समजून देणे.

Understanding

L2

CO:3

मराठी भाषा साहित्याची कालखंडानुसार विभागणी करणे इतिहास समजून देणे.

Applying

L3

CO:4

मध्ययुगीन कालखंडातील विविध साहित्य प्रकारांचा अभ्यास विश्लेषण करणे.

Analysing

L4

Course : 35022 सेमिस्टर V वर्णनात्मक भाषाविज्ञान भाग DSE-2C (3+1) (S4)

CO:1

भाषा, स्वरूप, वैशिष्ट्य कार्य समजावून सांगणे.

Remember

L1

CO:2

भाषा अभ्यासाच्या शाखा आणि विविध पद्धतींचा थोडक्यात परिचय करून देणे.

Understanding

L2

CO:3

वागिइंद्रियांची रचना, कार्य आणि स्वननिर्मितीची प्रक्रिया समजावून सांगणे.

Applying

L3

CO:4

भाषा अभ्यासाची आवश्यकता स्पष्ट करणे.

Analysing

L4

 

 

Course : 35025 सेमिस्टर V कार्यक्रम संयोजनातील भाषिक कौशल्ये: भाग SEC 2C-(2)

CO:1

कार्यक्रमाचे स्वरूप प्रकार समजून सांगणे.

Remember

L1

CO:2

कार्यक्रम संयोजनातील भाषिक कौशल्ये अवगत करणे.

Understanding

L2

CO:3

कार्यक्रम नियोजन, सूत्रसंचालन यांची कौशल्ये प्राप्त करणे.

Applying

L3

CO:4

आयोजक, प्रायोजक, जाहिरातदार, निवेदक यांचे कार्य महत्त्व समजून सांगणे.

Analysing

L4

SEM V- Course Outcome of Generic Elective-I

After successfully completing this course students will be able to:

CO:1

Student understand the Digital Literacy and its role in professional life.

Remember

L1

CO:2

Create awareness about the social problem, civic action and Innovation.

Understanding

L2

CO:3

They can know the basic concepts Entreneurship and start Up.

Applying

L3

CO:4

They aware about the fundamental rights and Duties of Indian Citizens, Social justices with Indian society using Panchayat System.

Analysing

L4

Course –36023 सेमिस्टर – VI G3 मराठी भाषिक कौशल्य विकास आणि आधुनिक मराठी साहित्य प्रकार कविता रूप कवितेचे : संपा: डॉ. शिरीष लांडगे आणि इतर CC-IF (3)

CO:1

मराठी साहित्य, कौशल्य विकास आणि शासन व्यवहार यांची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

राज्यघटनेतील भाषाविषयक तरतुदीचा परिचय करून देणे.

Understanding

L2

CO:3

रूप कवितेचे या नेमलेल्या अभ्यास पुस्तकातील निवडक कवितांचे आस्वाद, आकलन आणि मूल्यमापन करणे.

Applying

L3

 

 

CO:4

 

मराठी कवितेच्या प्रेरणा, प्रवृत्ती, स्वरूप वाटचाल समजून देणे.

 

 

Analysing

 

 

L4

Course –36021 सेमिस्टर -VI S3 मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा स्थूल इतिहास .. १६०१ ते १८१७ DSED (3+1)

CO:1

शिवकाल आणि पेशवेकालातील वाड्मयीन प्रेरणा, प्रवृत्ती, स्वरूप समजून देणे.

Remember

L1

CO:2

संत तुकाराम, रामदास, अनंतफंदी, मोरोपंत, रामजोशी, प्रभाकर . संत, पंडित शाहिर कवींचे मराठी साहित्यातील योगदान अभ्यासणे.

Understanding

L2

CO:3

बखर वाड्मय प्रेरणा, प्रवृत्ती, स्वरूप समजून देणे.

Applying

L3

CO:4

सभासद बखर, शिवछत्रपतीचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र, भाऊसाहेबांची बखर पानिपत बखर आज्ञापत्र अभ्यासणे विश्लेषण करणे.

Analysing

L4

Course –36022 सेमिस्टर – VI S4 वर्णनात्मक भाषाविज्ञान DSE 2D (3+1)

CO:1

रुपविन्यास आणि मराठीची रूपव्यवस्था समजावून घेणे.

Remember

L1

CO:2

वाक्यविन्यास आणि मराठी भाषेसंदर्भात वाक्यव्यवस्थेचा परिचय करून देणे.

Understanding

L2

CO:3

अर्थविन्यास या संकल्पनेचा भाषाविज्ञानाच्या अंगाने परिचय करून देणे.

Applying

L3

CO:4

क्षेत्रभेट संशोधन प्रकल्प यांचे महत्त्व सांगून प्रत्यक्ष क्षेत्र भेट

Analysing

L4

Course –36025 सेमिस्टर – VI कार्यक्रम संयोजनातील भाषिक कौशल्ये: भाग 2 SEC 2D DSE

CO:1

विषयाशी अनिवार्य कार्यक्रम संयोजनातील लेखनकौशल्ये समजावून सांगणे.

Remember

L1

CO:2

आभासी कार्यक्रम संयोजनाचा परिचय करून देणे.

Understanding

L2

CO:3

निमंत्रण पत्रिका, मानपत्र लेखन, अहवाल लेखन . कौशल्ये समजावून सांगणे.

Applying

L3

CO:4

कविसमेलन, मराठी भाषा दिन. पुस्तक प्रदर्शन . कार्यक्रमांचे यशस्वी संयोजन करणे.

Analysing

L4

SEM VI- Course Outcome of Generic Elective-II

CO:1

Create awareness about the internet basic and introduction of MS Office tools.

Remember

L1

CO:2

Student understand the marginal sections within society with the help of field visit.

Understanding

L2

CO:3

They can know the basic concepts Entreneurship and start Up with the help of visiting centre for innovation, incubation and Linkage in SPPU.

Applying

L3

CO:4

Create awareness about the constitution of India.

Analysing

L4

Course – 117 सेमिस्टर-1 (First Semester) Add. Marathi F. Y. B. Com

Course : सेमिस्टर -1 भाषा, साहित्य आणि कौशल्य विकास उत्कर्षवाटा संपादक प्रा. शिरीश लांडगे, प्रा. तुकाराम रोंगटे, प्रा. राजेंद्र सांगळे

The student who successfully completes this course students will be able to:

CO:1

विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या विचारांची कार्याची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

मराठी साहित्यातील भिन्न भिन्न प्रवाह आणि प्रकार ओळख करुन Understanding देणे.

Understanding

L2

CO:3

साहित्याभ्यासातून जीवनविषयक समज विकसित करणे.

Applying

L3

CO:4

वाणिज्य शाखा मराठी साहित्य यातील परस्परसंबंधाचे मूल्यमापन करणे

Analysing

L4

Course 127 सेमिस्टर-II F. Y. Bcom.सेमिस्टर | भाषा आणि कौशल्य विकास

The student who successfully completes this course students will be able to:

CO:1

भाषिक कौशल्ये विकास करणे.

Remember

L1

CO:2

विद्यार्थ्यांना पारिभाषिक संज्ञांचा परिचय करून देणे.

Understanding

L2

CO:3

व्यक्तिमत्त्व विकासात मराठी भाषेचे स्थान स्पष्ट करणे.

Applying

L3

CO:4

जागतिकीकरणात विविध क्षेत्रांना सामोरे जाण्यासाठी भाषिक क्षमता विकसित करणे.

Analysing

L4

(First Semester) Marathi Subject Code- 83111 :S.Y. B.Sc. (science)

Course : 83111 सेमिस्टर – III उपयोजित मराठी S.Y.B.Sc

The student who successfully completes this course students will be able to:

CO:1

मराठी भाषा आणि जीवनव्यवहार यांची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

प्रसार माध्यमातील विविध लेखन प्रकारांचा अभ्यास वा प्रत्यक्ष लेखन अभिरुचीचा विकास करणे.

Understanding

L2

CO:3

नवसमाज माध्यमे प्रशासकीय लेखन यामधील विविध संधीची माहिती देणे.

Applying

L3

CO:4

जागतिकीकरणात विविध क्षेत्रांना सामोरे जाण्यासाठी भाषिक क्षमता विकसित करणे

Analysing

L4

(Second Semester) 83112 : S.Y. B.Sc. (Science) Marathi

Course : 83112 सेमिस्टर – IV मराठी कथा दर्शन संपादकप्रा. डॉ. शिरीष लांडगे, सुनीताराजे पवार डॉ. शांताराम चौधरी

The student who successfully completes this course students will be able to:

CO:1

साहित्य विषयक अभिरुची विकसित करणे.

Remember

L1

CO:2

साहित्य विषयक अभ्यासातून जीवनविषयक समज विकसित करणे.

Understanding

L2

CO:3

विज्ञान साहित्य विषयक आकलन क्षमता वाढवणे.

Applying

L3

CO:4

निवडक विज्ञान कथांचा आस्वाद घेऊन त्यांचे विश्लेषण करण्याची क्षमता विकसित करणे

Analysing

L4

Programme : M.A. (Master of Arts)

Knowledge outcome

PO:1

आंतरविद्याशाखीय ज्ञान : पदव्युत्तर विद्यार्थी एकाहून अधिक विषयांचे सर्वसमावेशक ज्ञान समजून घेण्यास आणि अभिव्यक्त करण्यास सक्षम झाले.

PO:2

संप्रेषण कौशल्ये : प्रभावीपणे संवाद साधण्याची तसेच मौखिक आणि लेखी संप्रेषणाद्वारे विचार आणि कल्पना कुशलतेने व्यक्त करण्याची क्षमता विकसित झाली. लेखना बरोबरच श्रवणाची विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित झाली.

PO:3

संशोधनसंबंधित कौशल्ये : योग्य प्रश्न उपस्थित करणेसमस्या संदर्भ शोधणे, त्यांच्या मुळापर्यंत जाणे, | तपासण्याची क्षमता विकसित करणे, त्याआधारे योग्य निष्कर्ष काढण्याचा दृष्टिकोन विकसित झाला.

PO:4

समीक्षात्मक दृष्टिकोन : ज्ञानाच्या अभिव्यक्तीसाठी समीक्षात्मक दृष्टिकोन, विश्लेषणात्मक विचार आणि पुराव्याचे विश्लेषण, मूल्यमापन करण्याची क्षमता निर्माण झाली.

PO:5

बहुसांस्कृतिक क्षमता : बहुसांस्कृतिक समाजातील मूल्ये आणि बहुविध संस्कृतींचे ज्ञान प्राप्त करू बहुसांस्कृतिक गटांशी संवाद साधण्याची कौशल्ये विकसित झाली

Subjects Specific out come

PO:6

मराठी विषयातील विविध कौशल्यांचे व्यावहारिक उपयोजन करणे

PO:7

विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक संधींची जाणीव करून देणे.

PO:8

समीक्षा संशोधनाची दृष्टी विकसित करणे.

PO:9

विविध वाङ्मयीन प्रवाह, लोकसाहित्य, लोकपरंपरा यांचे भान निर्माण करणे.

PO:10

साहित्याची अभिरुची आस्वादक्षमता विकसित करणे.

Institutional out comes

PO: 11

विद्यार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्स आणि व्यावसायिक क्षमतांसह सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

PO:12

ज्ञानकौशल्ये आणि जीवनाकडे पाहण्याचा सर्वांगीण दृष्टिकोन विकसित करणे.

Programme : (M.A.) First Year I- Semester (NEP 2020) APPLIED FROM JUNE 2023

Course MAR 501 MJ अर्वाचीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास (.. १८१८ ते १९२०) SEM I (CREDITS : 4)

MAJOR CORE

CO:1

वाड्मयेतिहासाच्या स्वरूपाचा विद्यार्थ्यांना परिचय होईल.

Remember

L1

CO:2

अव्वल इंग्रजी कालखंडातील साहित्याच्या प्रेरणा, प्रवृत्ती, स्वरूप यांचे विवेचन करता येईल.

Understanding

L2

CO:3

.. १८१८ ते १९२० या कालखंडातील साहित्याचे स्वरूप विशद करता येईल.

Applying

L3

CO:4

.. १८१८ ते १९२० या कालखंडातील साहित्याच्या प्रेरणा, प्रवृत्ती यांचे विश्लेषण करता येईल.

Analysing

L4

CO:5

.. १८१८ ते १९२० या कालखंडातील साहित्याची कारणमीमांसा करता येईल.

Evaluating

L5

CO:6

.. १८१८ ते १९२० या कालखंडातील साहित्यानिर्मितीच्या प्रेरणा, प्रवृत्ती लक्षात येऊन विद्यार्थ्यांना साहित्य निर्मिती आणि विश्लेषण करता येईल.

Creating

L6

Course MAR 502 ऐतिहासिक भाषाविज्ञान: SEMI (CREDITS 4)

CO:1

ऐतिहासिक भाषाविज्ञानाचे स्वरूप संकल्पना स्पष्ट करता येईल.

Remember

L1

CO:2

ऐतिहासिक भाषाविज्ञानाचे सिद्धांत महत्त्व आणि मर्यादा विशद करता येतील.

Understanding

L2

CO:3

ऐतिहासिक भाषाविज्ञानाच्या ज्ञानातून स्थानिक भाषांचा अभ्यास करता येईल. सिद्धांत महत्त्व आणि मर्यादा विशद करता येतील.

Applying

L3

CO:4

जागतिक भारतीय भाषांचे अध्ययनाच्या दृष्टीकोनातून वर्गीकरण करता येईल.

Analysing

L4

CO:5

जागतिक भारतीय भाषांचा तौलनिक अभ्यास करता येईल.

Evaluating

L5

CO:6

विविध भारतीय भाषा आणि बोली भाषांवर आधारित प्रकल्प तयार करता येतील.

Creating

L6

Course MAR 503 MJ प्रशासनिक लेखन कौशल्ये : SEM 1 (थेरी) (CREDITS 2)

CO:1

कार्यालयीन लेखनासंदर्भातील ज्ञान विकसित होईल.

Remember

L1

CO:2

कार्यालयीन लेखनपद्धतीची कौशल्य विकसित होतील.

Understanding

L2

CO:3

दैनदिन जीवन आणि रोजगार यासाठी सदर कौशल्याचे उपयोजन करता येईल.

Applying

L3

CO:4

विद्यार्थ्यान मध्ये भाषिक कौशल्ये विकसित होतील.

Analysing

L4

CO:5

विद्यार्थ्याना कार्यालयीन लेखनपद्धतीच्या कौशल्याची ओळख होईल.

Evaluating

L5

CO:6

विद्यार्थ्यांना प्रमाणभाषा आणि कार्यालयीन भाषेचे स्वरूप अवगत झाल्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

Creating

L6

Course MAR 503 MJP प्रशासनिक लेखन कौशल्ये SEM I ( प्रात्याक्षिक) (CREDITS 2)

CO:1

कार्यालयीन लेखनासंदर्भातील ज्ञान विकसित होईल.

Remember

L1

CO:2

कार्यालयीन लेखनपद्धतीची कौशल्य विकसित होतील.

Understanding

L2

CO:3

दैनदिन जीवन आणि रोजगार यासाठी सदर कौशल्याचे उपयोजन करता येईल.

Applying

L3

CO:4

विद्यार्थ्यांना मध्ये भाषिककौशल्ये विकसित होतील.

Analysing

L4

CO:5

विद्यार्थ्याना कार्यालयीन लेखनपद्धतीच्या कौशल्याची ओळख होईल.

Evaluating

L5

CO:6

विद्यार्थ्यांना प्रमाणभाषा आणि कार्यालयीन भाषेचे स्वरूप अवगत झाल्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

Creating

L6

Course MAR 504 MJP प्रकाशन व्यवहार आणि ग्रंथप्रक्रिया )I SEM थेरी ( ( CREDITS 2)

CO:1

प्रकाशन व्यवहार आणि ग्रंथप्रक्रिया यांचे स्वरूप सांगता येईल.

Remember

L1

CO:2

प्रकाशन व्यवहारासाठी आवश्यक कौशल्ये प्राप्त होतील.

Understanding

L2

CO:3

ग्रंथनिर्मिती, ग्रंथाचे सम्पादन आणि प्रकाशन करता येईल.

Applying

L3

CO:4

प्रकाशन व्यवहार आणि ग्रंथनिर्मिती प्रक्रिया यासाठी आवश्यक कौशल्ये अंगीकरता येतील.

Analysing

L4

CO:5

प्रकाशन व्यवहार आणि ग्रंथनिर्मिती प्रक्रियासंबंधीत कौशल्यांचा परिस्थिती नुरूप वापर करता येईल.

Evaluating

L5

CO:6

ग्रंथनिर्मिती प्रक्रियेमध्ये नाविन्यपूर्णता आणता येईल.

Creating

L6

 

 

 

Course MAR 510 MJ साहित्य प्रवाहांचा अभ्यास: दलित साहित्य आणि ग्रामीण साहित्य (थेरी) (CREDITS 2)

Elective Subject

CO:1

साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहाविषयी ज्ञान प्राप्त होईल.

Remember

L1

CO:2

साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहांचा उगम आणि विकास स्पष्ट होईल.

Understanding

L2

CO:3

साठोत्तरी आणि त्यापूर्वीच्या साहित्याच्या तौलनिक अभ्यासाची क्षमता विकसित होईल.

Applying

L3

CO:4

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये वर्गीकरणक्षमता विकसित होईल.

Analysing

L4

CO:5

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित होईल.

Evaluating

L5

CO:6

या प्रवाहामध्ये लेखन करण्याचे कौशल्ये त्या अनुषंगाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने क्षमता विकसित होईल.

Creating

L6

Course MAR 510 MJ P साहित्य प्रवाहांचा अभ्यास: दलित साहित्य आणि ग्रामीण साहित्य | (प्रात्याक्षिक) (CREDITS 2)

CO:1

साठोत्तरी वाङ्मयीन प्रवाहाविषयी ज्ञान प्राप्त होईल.

Remember

L1

CO:2

साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहांचा उगम आणि विकास स्पष्ट होईल.

Understanding

L2

CO:3

साठोत्तरी आणि त्यापूर्वीच्या साहित्याच्या तौलनिक अभ्यासाची क्षमता विकसित होईल.

Applying

L3

CO:4

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये वर्गीकरण क्षमता विकसित होईल.

Analysing

L4

CO:5

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित होईल.

Evaluating

L5

CO:6

या प्रवाहामध्ये लेखन करण्याचे कौशल्ये त्या अनुषंगाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने क्षमता विकसित होईल.

Creating

L6

Course MAR 541 MN संशोधन पद्धती SEM I (थेरी) (CREDITS : 2)

RESEARCH METHODOLOGY

CO:1

संशोधनाचे स्वरूप कळण्यास मदत होईल.

Remember

L1

CO:2

संशोधनाच्या विविध पद्धती समजतील.

Understanding

L2

CO:3

प्रत्यक्ष संशोधन करताना वरील अभ्यासाचा आधार घेता येईल.

Applying

L3

CO:4

संशोधनाच्या विविध अभ्यास क्षेत्रांची माहिती होईल.

Analysing

L4

CO:5

संशोधनाचा आराखडा तयार करता येईल. संशोधनास पूरक पुरावे गोळा करता येतील.

Evaluating

L5

CO:6

शोधनदृष्टी विकसित होईल तसेच चिकित्सकदृष्टी विकसित होईल.

Creating

L6

Course MAR 541 MN संशोधन पद्धती SEMI (प्रात्याक्षिक) (CREDITS : 2)

CO:1

संशोधनाचे स्वरूप कळण्यास मदत होईल.

Remember

L1

CO:2

संशोधनाच्या विविध पद्धती समजतील.

Understanding

L2

CO:3

प्रत्यक्ष संशोधन करताना या अभ्यासाचा आधार घेता येईल.

Applying

L3

CO:4

संशोधनाच्या विविध अभ्यास क्षेत्रांची माहिती होईल.

Analysing

L4

CO:5

संशोधनाचा आराखडा तयार करता येईल. संशोधनास पूरक पुरावे गोळा करता येतील.

Evaluating

L5

CO:6

संशोधनाचा आराखडा तयार करता येईल. मूल्यमापनास पूरक पुरावे गोळा करता येतील.

Creating

L6

First Year: Second Semester (Marathi)

Course MAR 551 MJ अर्वाचीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास (.. 1920 ते 2010)  SEM: II

(CREDITS 4)

MAJOR CORE

CO:1

.. १९२० ते २०१० या कालखंडातील वाड्मयेतिहासाच्या स्वरूपाचा विद्यार्थ्यांना परिचय होईल

Remember

L1

CO:2

अव्वल इंग्रजी कालखंडातील साहित्याच्या प्रेरणा, प्रवृत्ती, स्वरूप यांचे विवेचन करता येईल.

Understanding

L2

CO:3

.. १९२० ते २०१० या कालखंडातील साहित्याचे स्वरूप विशद करता येईल.

Applying

L3

CO:4

.. १९२० ते २०१० या कालखंडातील साहित्याच्या प्रेरणा प्रवृत्ती यांचे विश्लेषण करता येईल.

Analysing

L4

CO:5

.. १९२० ते २०१० या कालखंडातील साहित्याची कारणमीमांसा करता येईल.

Evaluating

L5

CO:6

.. १९२० ते २०१० या कालखंडातील साहित्यानिर्मितीच्या प्रेरणा, प्रवृत्ती लक्षात येऊन विद्यार्थ्यांना साहित्य निर्मिती आणि विश्लेषण करता येईल.

Creating

L6

Course MAR 552 MJ SEM II : समाज भाषाविज्ञान (CREDITS 2)

CO:1

समाज भाषाविज्ञानाचे स्वरूप संकल्पना स्पष्ट करता येईल.

Remember

L1

CO:2

समाज भाषाविज्ञानाची व्याप्ती, स्वरूप, सिद्धांत, महत्त्व मर्यादा विशद करता येतील.

Understanding

L2

CO:3

समाज भाषाविज्ञानाच्या ज्ञानातून स्थानिक भाषांचा अभ्यास करता येईल.

Applying

L3

CO:4

भारतीय भाषांचे समाज भाषाविज्ञानाच्या अध्ययनाच्या दृष्टीकोनातून वर्गीकरण करता येईल.

Analysing

L4

CO:5

स्त्रिया, पुरुष, मुले, युवक वृद्धाच्या भाषेचे मूल्यमापन करता येईल.

Evaluating

L5

CO:6

विविध भारतीय भाषा बोलीभाषावर आधारित प्रकल्प तयार करता येतील.

Creating

L6

Course MAR 553 MJ प्रसारमाध्यमासाठी लेखन कौशल्ये: SEM II(थेरी) (CREDITS 2)

CO:1

प्रसार माध्यमासाठी लेखन कौशल्याचा परिचय होईल.

Remember

L1

CO:2

मराठीचे प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन या क्षेत्रातील उपयोजन ज्ञात होईल.

Understanding

L2

CO:3

विविध माध्यामासाठी उपयुक्त लेखनतंत्र अवगत होईल. त्याचे उपयोजन करता येईल.

Applying

L3

CO:4

विविध माध्यामातील आकृतिबंधाचे स्वरूप अवगत होईल.

Analysing

L4

CO:5

विद्यार्थ्यांना प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन या क्षेत्राचा परिचय होईल.

Evaluating

L5

CO:6

विद्यार्थी प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये आत्मसात करतील.

Remember

L6

Course MAR 553 MJP प्रसारमाध्यमासाठी लेखन कौशल्ये: SEM II ( प्रात्याक्षिक) (CREDITS 2)

CO:1

प्रसारमाध्यमासाठी लेखन कौशल्यांचा परिचय होईल.

Remember

L1

CO:2

मराठीचे प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन या क्षेत्रातील उपयोजन ज्ञात होईल.

Understanding

L2

CO:3

विविध माध्यामासाठी उपयुक्त लेखनतंत्र अवगत होईल. त्याचे उपयोजन करता येईल.

Applying

L3

CO:4

विविध माध्यामातील आकृतिबंधाचे स्वरूप अवगत होईल.

Analysing

L4

CO:5

विद्यार्थ्यांना प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन या क्षेत्राचा परिचय होईल.

Evaluating

L5

CO:6

विद्यार्थी प्रसारमाध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये आत्मसात करतील.

Remember

L6

Course MAR 554 MJP नियतकालिकांचे स्वरूप आणि संपादन: SEM II (CREDITS 2)

CO:1

नियतकालिकांचे स्वरूप आणि संपादन यांची माहिती होईल

Remember

L1

CO:2

नियतकालिकांच्या संपादनासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये प्राप्त होतील.

Understanding

L2

CO:3

नियतकालिकांचे संपादन करता येईल.

Applying

L3

CO:4

नियतकालिकांच्या संपादनासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये अंगीकारता येतील.

Analysing

L4

CO:5

नियतकालिकांच्या संपादन प्रक्रियेत आवश्यक कौशल्याचा परिस्थितीनुरूप वापर करता येईल.

Evaluating

L5

CO:6

नियतकालिकांच्या संपादन प्रक्रियेत नाविन्यपूर्णता आणता येईल.

Remember

L6

Course MAR 560 MJ साहित्य प्रवाहांचा अभ्यास: आदिवासी साहित्य आणि स्त्रीवादी साहित्य SEM II (थेरी) (CREDITS 2)

 

Elective Subject

CO:1

साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहाविषयी ज्ञान प्राप्त होईल.

Remember

L1

CO:2

साठोत्तरी वाडमयीन प्रवाहांचा उगम आणि विकास स्पष्ट होईल.

Understanding

L2

CO:3

साठोत्तरी आणि त्यापूर्वीच्या साहित्याच्या तौलनिक अभ्यासाची क्षमता विकसित होईल.

Applying

L3

CO:4

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये वर्गीकरण क्षमता विकसित होईल.

Analysing

L4

CO:5

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित होईल.

Evaluating

L5

CO:6

या प्रवाहामध्ये लेखन करण्याचे कौशल्ये त्या अनुषंगाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने क्षमता विकसित होईल.

Remember

L6

Course MAR 560 साहित्य प्रवाहांचा अभ्यास: आदिवासी साहित्य आणि स्त्रीवादी साहित्य SEM II ( प्रात्याक्षिक)  ( (CREDITS 2)

CO:1

साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहाविषयी ज्ञान प्राप्त होईल.

Remember

L1

CO:2

साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहांचा उगम आणि विकास स्पष्ट होईल.

Understanding

L2

CO:3

साठोत्तरी आणि त्यापूर्वीच्या साहित्याच्या तौलनिक अभ्यासाची क्षमता विकसित होईल.

Applying

L3

CO:4

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये वर्गीकरण क्षमता विकसित होईल.

Analysing

L4

CO:5

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित होईल.

Evaluating

L5

CO:6

या प्रवाहामध्ये लेखन करण्याचे कौशल्ये त्या अनुषंगाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने क्षमता विकसित होईल.

Remember

L6

Course MAR 560 MJ व्यावसायिक प्रशिक्षण SEM II (CREDITS 2)

CO:1

प्रकाशन संस्थेची कार्यप्रक्रिया माहिती होईल.

Remember

L1

CO:2

छपाईतंत्र प्रक्रिया माहिती होईल.

Understanding

L2

CO:3

बांधणीतंत्राची माहिती होईल.

Applying

L3

CO:4

साहित्य संस्थांचे कार्य प्रत्यक्ष अनुभवता येईल.

Analysing

L4

CO:5

विविध प्रसारमाध्यामामध्ये रोजगार क्षमता विकसित होईल.

Evaluating

L5

CO:6

ग्रंथविक्रीची माहिती त्या अनुषंगाने रोजगार क्षमता विकसित होईल.

Remember

L6

Course MAR 560 MJ क्षेत्रभेट SEM II (CREDITS 2)

OJT (ON JOB TRAINING)

CO:1

प्रकाशन संस्थेची कार्यप्रक्रिया माहिती होईल.

Remember

L1

CO:2

छपाईतंत्र प्रक्रिया माहिती होईल.

Understanding

L2

CO:3

साठोत्तरी आणि त्यापूर्वीच्या साहित्याच्या तौलनिक अभ्यासाची क्षमता विकसित होईल.

Applying

L3

CO:4

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये वर्गीकरण क्षमता विकसित होईल.

Analysing

L4

CO:5

साहित्यकृतींचे साठोत्तरी वाड्मयीन प्रवाहामध्ये मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित होईल.

Evaluating

L5

CO:6

या प्रवाहामध्ये लेखन करण्याचे कौशल्ये त्या अनुषंगाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने क्षमता विकसित होईल.

Remember

L6

                                                      M.A -Second Year III-Semester

Course 30491 SEM: III प्रसारमाध्यमासाठी लेखन कौशल्ये भाग

CO:1

प्रसारमाध्यमासाठी आवश्यक लेखन कौशल्याची ओळख करून देणे.

Remember

L1

CO:2

प्रसारमाध्यमांचे समाजातील महत्त्व विशद करणे.

Understanding

L2

CO:3

प्रसार माध्यमांच्या स्वरूपाचे ज्ञान करून देणे.

Applying

L3

CO:4

दृक्श्राव्य नव माध्यमासाठी लेखन करण्याची क्षमता विकसित करणे.

Analysing

L4

Course 30492: SEM: III साहित्य समीक्षा

CO:1

साहित्य समीक्षा व्यवहाराची समज वाढीस लावणे.

Remember

L1

CO:2

समीक्षेची संकल्पना समजावून देणे.

Understanding

L2

CO:3

विविध समीक्षा पद्धती मागील विचारव्यूह, दृष्टी समजावून देणे.

Applying

L3

CO:4

समीक्षा करण्याची दृष्टी क्षमता विकसित करणे.

Analysing

L4

Course 30493: SEM: III नेमलेल्या अर्वाचीन साहित्यकृतीचा अभ्यास भाग

CO:1

अर्वाचीन कालखंडातील साहित्यप्रकार, संकल्पना व स्वरूप यांचा आढवा घेणे.

Remember

L1

CO:2