Rank Holders

CLASS RANK NAME OF THE STUDENT GRADE CGPA PERCENTAGE
 

TY BA

1 SANGALE VAISHALI DATTATRAY A+ 8.96 82.01%
2 RAO RUSHIKESH DATTU A+ 8.35 76.00%
3 DHOKANE AKSHADA KAILAS A+ 8.27 75.02%
 
 

TY

B. COM

1 CHAUDHARI GAYATRI BHAGWAN A+ 9.05 83.60%
2 DUBHASE MANDA NAMDEV A+ 9.02 83.24%
3 CHAUDHARI SHRADHHA GANESH A+ 8.85 81.20%
 
 

TY BSC

1 WAJE PRACHI UTTAM A+ 8.78 80.36%
2 GAIKAR SONALI RAMESH A+ 8.73 79.76%
3 GAIKAR GAYATRI BHAUSAHEB A+ 8.64 78.68%
 
 

TY BSC (COPM. SCI)

1 GADHAVE PRASHANT WALMIK A+ 8.63 81.98%
2 SIRSATH DAMINI SUNIL A+ 8.54 81.13%
3 GOHIL DARSHAN ASHOK A+ 8.37 79.51%
 
 

MA  ECONOMICS

1 PAGARE AARTI PRAKASH A 8.06 66.94%
2 PAGARE POOJA GOTIRAM

 

A 7.94 66.38%
3 POTKULE SAKSHI PRAVIN

 

A 7.94 65.75%
 
 

MA MARATHI

1 MOHAN ARUN ASHTEKAR

 

A 8.0 68.31%
2 NARAYA SHANKAR DAHALE

 

A 7.88 65.94%
3 POOJA RAMESH BHOR

 

A 7.75 65.88%
 
 

M. COM

1 PANDIT PRATIKSHA ASHOK A+ 8.56 78.10%
2 JADHAV KOMAL PANDURANG A+ 8.38 76.30%
3 BHOR SONAM PANDHARI A+ 8.25 75.00%

   

        B. C. PATIL                                                                                                                                                                                                DR. KIRAN RAKIBE

             CEO                                                                                                                                                                                                               PRINCIPAL