गोवर्धने महाविद्यायालयात राष्ट्रीय सेवा योजनेंतर्गत टाकेघोटी येथे विशेष श्रमदान शिबीर अयोजित करण्यात आले..