के.पी.जी महाविद्यालयातर्फे भव्य मतदान जनजागृती रॅली व पथनाट्यतून “मतदान जनजागृती”.