इगतपुरीतील कर्मवीर पुंजाबाबा गोवर्धने कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात रंगला कुस्त्यांचा आखाडा.